Biorezonančná terapia je nenásilná oscilačná terapia ovládaná počítačom, ktorá, na biologickej úrovni rýchlo a bezbolestne testuje a stimuluje samoliečiteľské sily tela. Jej vedeckým základom sú najnovšie poznatky z kvantovej fyziky a biofyziky. Rovnako, ako napríklad homeopatia, akupunktúra a iné metódy prírodnej liečby, patrí do oblasti alternatívnej medicíny. Biorezonancia sa v humánnom lekárstve používa už viac ako 25 rokov.

Zavolajte nám  na číslo 0915 727 726 / 0917 732 541 a objednajte sa

Terapia BICOM má základ v tradičnej medicíne. Tradičná medicína založená na skúsenostiach vychádza z celostného pohľadu, kde celok nie je len jednoduchých súčtom jednotlivých prvkov. Človek sa neskladá len z buniek, tkaniva a orgánov, ale aj z rozumových a emočných prejavov. Celostná medicína teda lieči iným spôsobom, a to tak, že nájde a rieši príčiny ochorenia, ktoré môžu byť rozmiestnené rôzne po tele, ale i v psychike. Na rozdiel od západného lekárstva neodstráni len príznaky ochorenia. Nenanucuje pacientovi závislosť na liekoch, ktoré môžu škodiť vedľajšími účinkami a tým môžu u pacienta vyvolať iné problémy… Preto i správny BICOM terapeut na pacienta pozerá ako na celého človeka a nielen ako na komplex buniek a biochemických procesov. Je tak schopný nájsť a následne odstrániť fyzické aj psychické nedostatky.

 
Biorezonančná terapia spočíva v tom, že oslobodí telo od rušivých patologických vplyvov natoľko, že telo je schopné opätovného uzdravenia a aktivuje svoje vlastné regulačné sily.
 

Biorezonancia Bratislava – postup: Pri prvej návšteve sa s klientom konzultuje jeho zdravotný stav a zdravotné ťažkosti ktoré ho trápia. Následne sa diagnostikuje kde v tele sú energetické blokády, ktoré orgány je potrebné podporiť, aby sa telo mohlo detoxikovať, aké záťaže napr. stres, ťažké kovy, elektrosmog, geopatogénna záťaž, vírusy, baktérie, plesne atď. sú prítomné. Na tieto účely používame najnovší nemecký prístroj BICOM OPTIMA a k nemu príslušné testovacie sady. Pomocou nich sme schopní odhaliť aj problém-chorobu , ktorá ešte v organizme neprepukla a tým predchádzať zdravotným problémom, ako aj bez čakania a bezbolestne určiť presné záťaže prípadne alergény, ktoré spôsobujú problémy v organizme.Telo sa harmonizuje, aby sa dostalo do regulovateľného stavu, teda, aby následné terapie zamerané na konkrétne zdravotné problémy boli účinné. Ak ste chorí, tak práve toto je na začiatok veľmi dôležité. Pri každej ďalšej návšteve sa urobí kontrola a ďalšie terapie, zamerané na konkrétne problémy. Počas terapie sa podľa potreby nahrávajú individuálne kvapky, olej alebo čip, ktoré budete používať medzi jednotlivými terapiami. Zlepšenie nastáva vo väčšine prípadov takmer okamžite, je však potrebné počítať s viacerými návštevami cca každé 2 týždne, dať telu čas, aby sa „naštartovalo“ a aby sa odstránili vaše zdravotné problémy. Berte to ako investíciu do budúcnosti, ako starostlivosť o to jediné, čo je nenahraditeľné… Vaše zdravie.

 
Pomocou prístroja BICOM Optima môžu byť v mnohých prípadoch zistené, liečené a odstránené skutočné – často skryté príčiny ochorenia, narozdiel od tak často používaného postupu potláčania symptómov.
 

Biorezonancia znamená alternatívny spôsob diagnostiky a súčasne harmonizácie zdravotného stavu organizmu.

Je založená na tom, že ľudské telo, ako celok, jeho orgány, tkanivá a bunky vysielajú do okolia elektromagnetické vlny, vibrácie.

Bicom vďaka špičkovým počítačovým programom vie odhaliť rušiace elektromagnetické oscilácie, upraviť ich ako harmonické a posilňujúce vrátiť späť do organizmu.

Biorezonancia samotná sa teda vykonáva počítačovým zariadením BICOM Optima. Toto prístrojové zariadenie sa považuje za ideálne terapeutické riešenie, pretože liečba problémov s ním je úplne bezpečná a bezbolestná, nemá vedľajšie účinky a zaručuje veľmi dobré výsledky. Čiže, prístroj BICOM vytvorí okruh KLIENT – PRÍSTROJ – KLIENT, ktorej výsledkom je fyzikálna eliminácia poruchového signálu. Počas terapie sa meria elektromagnetické vlnenie, ktorého zvýšenie alebo zníženie súvisí s poruchou činnosti príslušných orgánov v ľudskom organizme. Vtedy dochádza k narušeniu autoregulačného systému a tým k vzniku únavy, zníženiu imunity a ochoreniam. Vďaka špičkovým počítačovým programom vie odhaliť rušiace elektromagnetické oscilácie, upraviť ich ako harmonické a posilňujúce vrátiť späť do organizmu. Dochádza tak k harmonizácii celého tela, k zásadnej úprave regulačného systému a nastáva zlepšenie stavu pacienta často aj tam, kde dovtedajšie liečenie nebolo úspešné. Táto jemná počítačom riadená oscilačná terapia je bezbolestná a nemá vedľajšie účinky. Pomáha naštartovať Váše samoregeneračné procesy.