Nový BICOM Optima – intenzívnejšia účinnosť – lepšia znášanlivosť – väčšia úspora času

  • Nová dôležitá úroveň ošetrenia:

135 nových programov v najnižšíom frekvenčnom rozsahu. Náročný technický vývoj umožnil rozšíriť frekvenčné spektrum o rozsah 1 – 25 Hz. Týmto je pre biorezonančnú terapiu k dispozícii aj najnižší frekvenční rozsah. To je veľmi dôležitý frekvenčný rozsah, v ktorom pracujú aj mozgové vlny. Keďže je mozog nadradenou riadiacou centrálou organizmu, môžeme vychádzať z toho, že terapiou v tomto najnižšom frekvenčnom rozsahu oslovíme i túto úroveň a môžeme dosiahnuť reguláciu uvoľnenia blokád na riadiacej úrovni, do ktorej pri terapii doteraz nebolo možné zasahovať.

  • Ďalší terapeutický modul s druhým vstupom (2. kanálom):

Pomocou tohto modulu je možné aplikovať informácie stabilizujících substancií, napr. ampulky z testovacej sady 5 elementov, orgánové ampule alebo podporné lieky súčasne s terapiou s telu vlastnými frekvenčnými vzorkami. Takto je za pomerne krátku dobu možné dosiahnuť stabilizáciu a podporu zaťažených systémov orgánov a je možné minimalizovať eventuálne počiatočné zhoršenie.

  • Uložené komplexy substancií:

U viac než 400 uložených komplexov substancií sa jedná o informácie terapeutík pre najrôznejšie diagnózy a klinické obrazy z najrôznejšíchch oborov.

  • Viac ako 220 uložených programových reťazcov:

U programových reťazcov sa jedná o osvedčené kombinácie biorezonančných programov pre najrôznejšie diagnózy a klinické obrazy z humánnej, dentálnej a veterinárnej medicíny.

Rovnako ako napr. homeopatia, akupunktúra a iné liečenie prírodnými prostriedkami patrí biorezonančná metóda Bicom do oblasti lekárstva založenom na skúsenostiach. Jej hlavné základy boli potvrdené najnovšími poznatkami z kvantovej fyziky a biofyziky.